Kính gửi: Quý độc giả
Để nâng cao chất lượng của Tạp chí cho phù hợp với tình hình hiện nay, Tạp chí Mốt và cuộc sống tạm thời ngừng phát hành.
Nhân đây, Tạp chí xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của công ty Ấn phẩm cũng như sự đồng hành của Quý độc giả trong thời gian qua.
Công ty Ấn Phẩm sẽ thay mặt Tạp chí giải quyết các vấn đề liên quan đến việc hoàn tiền lại cho Quý độc giả đã đóng tiền đăng ký đặt báo dài hạn (nếu đến ngày 15/11/2014 vẫn chưa hết hạn).
Để biết thêm chi tiết, Quý bạn đọc có thể email về ttkhachhang@galaxypub.vn
Một lần nữa, xin được cảm ơn Quý độc giả đã đồng hành cùng Tạp chí.
Trân trọng.
Tạp chí Mốt & Cuộc Sống